VIDEO CLIP

搜索

合作夥伴徽標


 

Ban lãnh đạo công ty

There are no translations available.

 

 

Giám đốc: Ông Phạm Văn Tường

Mobile: 0913.860.338 - 0933266259

Email: 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。

 Phó giám đốc: Ông Lê Thành Hưng

Mobile: 0944.11.3979 – 0933114859

Email: 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。

 


Phó giám đốc: Bà Phạm Thị Hồng Nhung

Email: 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。


在線支持

Mr. Hung (業務)
Hotline 1: 0944.11.39.79
Hotline 2: 0933.114.859
Call lthungvn

Mr. Vu (規劃 - 技術 )
Hotline 3: 0933.114.859
Hotline 4: 0918.117.325
Call hoangvukk1

 

網站鏈接

LỊCH