VIDEO CLIP

搜索

合作夥伴徽標


 

Chức năng và nhiệm vụ

There are no translations available.

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bao Bì Vĩnh Thành


Chức năng:

- Công ty thu mua các loại NVL như : giấy vụn, giấy cuộn, giấy mặt, giấy tấm và các loại nguyên vật liệu phụ khác để sản xuất qua nhiều công đoạn tạo thành bao bì Carton.

- Công ty chuyên sản xuất kinh doanh bao bì Carton 3-5-7 lớp các loại giấy Việt Nam và giấy nhập khẩu từ Đài Loan, Thái Lan,.., . Cung cấp các sản phẩm thùng Carton với công nghệ ngoại nhập in Flexo và in Offset nhiều màu trên bao bì; cung cấp giấy tấm, giấy cuộn xeo, giấy 2 da chống thấm nên có thể ký kết hợp đồng với mọi đối tác là những Công ty hay những cá nhân riêng lẽ có nhu cầu sử dụng sản phẩm của công ty theo những quy định trong hợp đồng ký kết.

Nhiệm vụ:

- Về hoạt động sản xuất kinh doanh : tổ chức mở rộng sản xuất; không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh; chú trọng đầu tư công nghệ, kỹ thuật cao để mở rộng quy mô sản xuất. Đồng thời luôn nghiên cứu thị trường để đáp ứng kịp thời nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

- Về mối quan hệ xã hội : mở rộng liên kết với các đơn vị khác, tăng cường hợp tác, góp phần tích cực về việc tổ chức và cải tạo nền sản xuất của xã hội.

- Về nghĩa vụ đối với nhà nước : Trên cơ sở sản xuất kinh doanh có hiệu quả, Công ty luôn làm tròn nghĩa vụ đối với nhà nước, với địa phương thông qua việc nộp đầy đủ các loại thuế và tuân thủ Luật pháp theo quy định.

- Về đời sống công nhân viên : tuyển dụng và thuê mướn công nhân lao động theo yêu cầu sản xuất kinh doanh ngày càng mở rộng; tuân thủ nghiêm túc Bộ luật Lao Động, tổ chức tốt đời sống vật chất cũng như đời sống tinh thần của nhân viên. Bên cạnh đó, khuyến khích các ý tưởng sáng tạo và phát triển cá nhân, phát huy các mối quan hệ khắn khít giữa các thành viên để giúp đỡ và học hỏi lẫn nhau, phát huy tinh thần hợp tác làm việc nhóm để nâng cao hiệu quả trong sản xuất và tạo môi trường làm việc tốt nhất cho nhân viên.

- Về bảo vệ môi trường, an ninh trật tự :
giữ gìn vệ sinh môi trường và trật tự an toàn chung trong toàn Công ty, nhất là tại các phân xưởng sản xuất, làm tròn nghĩa vụ quốc phòng và tuân thủ pháp luật về an ninh trật tự tại địa phương.

在線支持

Mr. Hung (業務)
Hotline 1: 0944.11.39.79
Hotline 2: 0933.114.859
Call lthungvn

Mr. Vu (規劃 - 技術 )
Hotline 3: 0933.114.859
Hotline 4: 0918.117.325
Call hoangvukk1

 

網站鏈接

LỊCH