VIDEO CLIP

搜索

合作夥伴徽標


 
There are no translations available.

Văn hóa Vĩnh Thành

Công ty TNHH Bao Bì Vĩnh Thành với Truyền thống 19 năm hình thành và phát triển đã chọn ngày 02/09 hằng năm là Ngày truyền thống Kỷ niệm của công ty. Các sự kiện và lễ hội chính thường được diễn ra vào thời gian này. Ngoài ra, Tết Dương Lịch, Tết Âm Lịch, Ngày Giổ Tổ và các Ngày lễ khác trong năm công ty cũng tổ chức các hoạt động văn hóa và thể thao, du lịch cho các thành viên Vĩnh Thành.

Một số hình ảnh hoạt động của Ban lãnh đạo và nhân viên công ty:


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


在線支持

Mr. Hung (業務)
Hotline 1: 0944.11.39.79
Hotline 2: 0933.114.859
Call lthungvn

Mr. Vu (規劃 - 技術 )
Hotline 3: 0933.114.859
Hotline 4: 0918.117.325
Call hoangvukk1

 

網站鏈接

LỊCH